Program 2021

LØRDAG DEN 3. JULI

Ankomst på pladsen fra kl. 15.00

21.00  Film: Risen (Jesu opstandelse)

SØNDAG DEN 4. JULI

Gudstjeneste i omegnens kirker.

19.30  Taler: Missionær Jens Jensen, Norge. Eftermøde

MANDAG DEN 5. JULI

10.00  Børne-, Junior- og teenmøder.

10.00  Bibeltime v/Jens Jensen: Jesus har al magt (Matt 28,16-20)

19.30  Taler: Missionær Jens Jensen

TIRSDAG DEN 6. JULI

10.00  Børne-, Junior- og teenmøder.

10.00  Bibeltime v/Jens Jensen: At være en Jesu efterfølger

19.30  Taler: Missionær Jens Jensen. Sang- og vidneeftermøde

 

ONSDAG DEN 7. JULI

10.00  Børne-, Junior- og teenmøder.

10.00  Bibeltime v/Pastor, Jón Poulsen: Skriften alene (Gal 1,10-12)

14-15.30  Familiemarked. Sponsorløb. Overskudet går til nye stole

19.30  Taler: Jón Poulsen. Sang- og vidneeftermøde

TORSDAG DEN 8. JULI

10.00  Børne-, Junior- og teenmøder.

10.00  Bibeltime v/Pastor, Jón Poulsen: Nåden alene (Gal 1,6-9)

15.00  Seminar v/Jón Poulsen: Hvorfor Luthersk? Hvorfor ikke bare kristen

19.30  Taler: Jón Poulsen. Eftermøde

FreDAG DEN 9. JULI

10.00  Børne-, Junior- og teenmøder.

10.00  Bibeltime v/Pastor, Jón Poulsen: Troen alene (Gal 3,1-14)

15.00  Familiemøde v/børnekonsulent Lissen Jensen, Hinnerup

19.30  Taler: Jón Poulsen: Lov og evangelium (Gal 3,23-29)

21.30  Film: Home Run (Hele vejen hjem)

100% Money Back

If the item didn't suit you