Lederguide 2021

Kære medarbejder ved Lystruphave 2021:

Velkommen som leder/medarbejder på Lystruphave Bibelcamping. Tak fordi du har sagt ja til at være med til at løse en opgave på Bibelcamping, sammen med det team, der står med lederansvar.

Vi er her for at udføre vidt forskellige, men alle nødvendige opgaver i forbindelse med årets bibelcamping. Som enkeltperson kan man let føle sig lille og magtesløs, – som en lille brik i et stort og uoverskueligt puslespil. Derfor må vi igen og igen minde hinanden om, at vi samtidig er her som en del af et team, hvor vi har mulighed for at trække på, støtte, hjælpe og opmuntre hinanden. Jeg vil opfordre til, at vi gør brug af denne mulighed.

Helt konkret er der en mulighed hver morgen kl. 8.45, hvor der er en kort ledersamling. Desuden er vi her under det løfte, at Jesus Kristus er med os alle dage med sin hjælp, vejledning og styrke hver dag.

Temaet for Lystruphave Bibelcamping 2021 er: ALT I JESUS.

Lad det være vort mål og vores bøn, at både campinggæsterne og vi gennem forkyndelsen, lovsangen, bønnen og fællesskabet med hinanden må få noget HELT UTROLIGT at se – Jesus Kristus som vores frelser.

Ud over at løse den eller de konkrete opgaver, vi nu har, er et overordnet mål for os som ledere, at vi er med til at gøre det godt for alle campisterne – er med til at hver enkelt mærker, at det er godt, de er her på Lystruphave.

Det betyder i praksis, at vi som ledere skal være parat til at hjælpe, servicere og tilrettevise også på områder, der måske ikke lige er ens eget ansvarsområde. Så kan vi måske i det mindste henvise til en, som har med det bestemte område at gøre.

Som leder på Lystruphave får du gode muligheder for at lære nye mennesker at kende. Benyt dig af den mulighed. Det gøres bedst ved, at du er den, der tager initiativet og er parat til at give noget af dig selv til fællesskabet.

Vi er nu startet på Bibelcamping nr. 46. Det betyder, at vi gennem årene har fået skabt en masse gode traditioner. En tradition er kun god så længe den ikke kan byttes ud med noget bedre. Derfor er dine nye ideer altid velkomne.

På de følgende sider giver vi nogle informationer, som kan være med til at gøre dit ophold og dine opgaver her på pladsen lidt mere overskuelige og konkrete, det gælder hvad enten du er børne-, junior-, teen-, voksenleder, gademissionær, praktisk medarbejder, eller du har helt andre opgaver.

Alle som får denne lederguide er allerede nu inviteret til evalueringsmøde omkring Lystruphave Bibelcamping 2021. Det foregår mandag den 23.08.21 kl.19.00 hos Anne Marie og Knud Kristensen, Enghavevej 42, Gludsted, 7361 Ejstrupholm, tlf. 26732854.

Vi håber at se alle, der har haft lederopgaver, men vil dog gerne bede om en til- eller framelding senest

d.20.08 til Anne Marie og Knud.

Vel mødt til spændende og udbytterige dage på Lystruphave Bibelcamping. Lad os personligt og i fællesskab omslutte Lystruphave Bibelcamping med forbøn og forvente store ting af Gud og vove store ting for Gud.

TAK for DIN indsats.

KH og Jesus være med dig. Henrik Dideriksen

Ledermøder:

Der vil være ledermøder hver morgen kl. 8.45 i det store telt på nær søndag.

Ledermøderne er for alle der har et lederansvar. Her vil vi følge den plan du kan se her.

På ledermøderne vil der blive givet informationer, og vi vil aftale dagens forløb, så ikke flere aktiviteter kolliderer med hinanden.

Ledermøderne ledes i udgangspunktet af Henrik. Har du noget vigtigt der skal med på mødet, kan det være en god ide at Henrik får det at vide dagen før.

8.45 Dagens kerneord.

8.50 Dagens opmuntring fra (overvej på forhånd en opmuntring, du vil dele)

 • Børnene
 • Juniorerne
 • Teenagerne
 • Det store telt
 • Fra pladsen
 • Praktisk
 • Andet

9.00 Dagens fokuspunkter

 • Skal der ske noget særligt i dag. Hvad skal på infotavlen
 • Dagens (møde-)ledere – stikord til og fra…
 • Forkyndelse
 • Musik/lovsang/campingkor
 • Aktiviteter på pladsen
 • Fællesskabet
 • Andre ting

9.15 Stilhed og bøn

9.25 Tak for i dag

 

Ansvarsområder:

Formand/lejrchef:

Henrik Dideriksen 30 25 44 38

Kasserer:

Al økonomi ordnes med folkene i Informationen. Det er her du kan få dækket kørsel og de andre udgifter du har haft i forbindelse med campingen. Medbring kvittering/bon.

Bespisning af talere:

Bibeltime mødeleder sørger for frokost, aftenmødets mødeleder sørger for aftensmad. Aftal ellers ved ledermøderne.

Bogsalg:

Harry Harregaard m.fl

Børn:

Børneledere uge 27

Karen Markussen 50 57 40 84

Første uge kører børn og juniorer sammen i det som før var teentelt. De deles under
tekst gennemgangen de dage hvor det kan lade sig gøre. Eftermiddags Aktiviteterne vil
også være fælles.
 

 

Børneledere uge 28

Johanne Bjerre 30 60 43 94

 

Børnepasning:

Der vil i år ikke være noget til børnene under møderne i det store telt. De opfordres til selv at tage papir og farver med. 

El:

Kontakt en af pladsfolkene eller Informationen så får de styr på det.

Fisketure:

Der laves ture til den lokale Put & Take sø.

Indsamling i teltet:

Det besluttes på ledermøderne hvordan vi gør. De indsamlede penge afleveres i Informationen

Mobilepay 42773 mærket Gave

Information:

Du kan se på døren hvornår der er åbent. Vi vil gerne at du kommer i åbningstiden. Har du brug for akut hjælp, så ring på 60 51 32 70

Uge 28: Flemming Bjerre – 61718001

Uge 29: Christian Bjerre – 30289853

Juniorer:

Uge 27

Karen Markussen 50 57 40 84

Første uge kører børn og juniorer sammen i det som før var teentelt. De deles under
tekst gennemgangen de dage hvor det kan lade sig gøre. Eftermiddags Aktiviteterne vil
også være fælles.
 

 

Uge 28 

Ikke noget program for juniorerne

 

Kaffebrygning i det store telt:

Mary Kristensen sammen med dem hun kaprer i løbet af dagen.

Kiosken:

Poul Krabbe

Husk at bestille det i skal bruge til aktiviteter i de forskellige grupper i god tid. Henter du noget i kiosken til en aktivitet, så husk at skrive det på sedlen.

Mobilepay 42773 mærket Kiosk

Medarbejdere:

Alle medarbejdere skal booke egen plads, og udfylde registreringsseddelen før ankomst. Vi skal have styr over alle som er på pladsen. Husk at skrive at du er medarbejder, så bor du nemlig gratis på pladsen. Det gælder også fællesspisning fredag.

Nattevagt:

Fridtjof Stidsen 75673551 på plads 34

Mødeledelse:

Det er vigtigt at mødelederen lytter godt efter til ledermøderne, da der bliver nævnt ting, som skal siges til møderne. Prøv at variere mødeledelsen, så den ikke bliver ens hver dag. Mødelederen står for at taler og kor får kørselsbetaling o.l. (kørepenge udbetales fra Informationen eller gennem Ellen)

Lørdag. d.03: 

Kl. 21.00 Film: Risen (Jesu opstandelse) (1 t 43 min) (Tilladt over 11 år) ML: Henrik 

Søndag. d.04: 

Gudstjeneste i omegnens kirker. 

Kl. 15.00: Fælles kaffe i Teentelt. ML.

Kl. 19.30: Tale v/Henrik Dideriksen. Gratis kaffe. Eftermøde. ML: Henrik 

Madag. d.05:

Kl.10.00 Bibeltime v/Villy Sørensen: Hebr.12. ML Henrik 

Kl. 19.30: Tale v/Villy Sørensen. Eftermøde i fortelte. ML: Henrik 

Tirsdag. d.06:

Kl. 10.00 Bibeltime v/Villy Sørensen: Hebr.13. ML: Henrik
KL. 13.00-16 På gaden i Silkeborg. ML: Henrik
KL. 19.30 Tale v/Nikolai Møller. Eftermøde. ML: Nikolai M 

Onsdag. d.7:

Kl. 10.00 Bibeltime v/Jón Poulsen: Skriften alene. Gal 1,1.10-12. ML: Henrik
Kl. 14-15.30 Hyggeligt familiemarked. ML: Dorte og Hanne
Kl. 19.30 Tale v/Jón Poulsen. Eftermøde. ML: Henrik 

Torsdag. d.8:

Kl.10.00 Bibeltime v/Jón Poulsen: Nåden alene. Gal 1,6-9. ML: Emma
Kl. 15-16 Seminar v/Jón Poulsen: Hvorfor luthersk? Hvorfor ikke bare kristen? ML: Henrik
Kl. 19.30 Tale v/Jón Poulsen. Eftermøde. ML: Torsteen 

Fredag. d.9:

Kl.10.00 Bibeltime v/ Jón Poulsen: Troen alene. Gal 3,1-14 ML: Emma
Kl. 14.30 Fælles kaffe. ML: Henrik
Kl. 15.00 Familiemøde v/Lissen Jensen, Hinnerup, sang v/Børnene. ML: Karen M
Kl. 17.30 Fællesspisning for alle. ML: Henrik
Kl. 19.30 Tale v/ Jón Poulsen: Lov og evangelium. Gal 3,23-29. ML: Henrik
Kl. 21.30 Film: Home Run (Hele vejen hjem) (1t 43 min)(Tilladt over 11 år) ML: Henrik 

Lørdag. d.10:

Kl.10.00 Bibeltime v/Henri Jensen: Anfægtelse og hjælpen midt i smerten. Sl. 73. ML: Henri
Kl. 13.00 Cykeltur. ML: Lars og Ole
Kl. 19.30 Lovsangsfest for alle aldre v/LHL band. (Mini) tale v/Henri Jensen ML: Henrik 

Søndag. d.11: 

Kl.10.00 Pilgrimsvandring v/Henrik D. (Start i store telt. 1½ time) ML: Henrik
Kl. 16.00: Koncert ved Fangekoret! ML: Henrik
Kl. 19.30 Tale v/ Henri Jensen. Sangindslag v/talenter på pladsen. ML: Henrik 

Mandag. d.12:

Kl.10.00 Bibeltime v/Egild Kildeholm: Den gode far, og den rebelske søn. Luk.15,1-24. ML: Henrik
Kl. 19.30 Tale v/Egild Kildeholm. Eftermøde i fortelte. ML: Emma B (Sats-7 Joel Dam indslag + teen bibeltime) 

Tirsdag. d.13: 

Kl. 10.00 Bibeltime v/Egild Kildeholm: Den gode far, og den ansvarlige søn. Luk.15,25-32. ML: Christian B
Kl. 19.30 Tale v/Egild Kildeholm. Eftermøde. ML: Christian B 

Onsdag. d.14:

Kl. 10.00 Bibeltime v/Egild Kildeholm: Salig den tjener Herren finder vågen. Luk. 12,35-40. ML: Christian B
Kl. 19.30 Tale v/Jens Medom Madsen. Eftermøde. ML: Henrik 

Torsdag. d.15:

Kl. 09.00. Fælles morgenmad. 

Kl. 10.00 Bibeltime v/Henrik Dideriksen: Bibelen overrasker. ML: HD
Kl. 11.00 Fælles nedtagning af teltet. Tak for din hjælp. ML: Henrik

Medarbejderer: 

 

Formand

Henrik Dideriksen

30 25 44 38

Børneleder

Karen Markussen

50 57 40 84

Børnenes 5 min

Emma Bjerre

60 71 13 77

Børneleder

Johanne Bjerre

30 60 43 94

   

Juniorleder

Karina Vig Tshisungu

 
   

Teenleder

Nikolai Meyer Olesen

28 12 03 20

Teenleder

Mads Stokholm

31 22 06 61

Kasserer

Betty Mundbjerg

30 25 44 38

Teltmedarbejder/bogsalg

Harry Harregaard

21 70 77 38

 Nattevagt

 Fridtjof Stidsen 75673551

Information

Flemming Bjerre

61 71 80 01

Information

Christian Bjerre

30 28 98 53

Information

Betty Mundbjerg

30 25 44 38

Praktisk medarbejder 

Knud Christensen  

42 96 38 40

Praktisk medarbejder

Anne-Marie Christensen.    

26 73 28 54

Praktisk medarbejder  

Jens Peter

23 60 37 65

   
   

Praktisk medarbejder

Aage Brohus

21 63 75 43

Praktisk medarbejder

Ruth Brohus

20 82 70 03

Praktisk medarbejder

Mary Kristensen

23 60 37 65

   

Samtalerum:

Aftenens mødeleder finder en, som regel har taleren ikke noget imod det, men husk at aftale det på forhånd.

Skrald:

Åge Brohus. 21 63 75 43 

Sport:

Arrangeres i fællesskab og i de enkelte grupper. Vi har en hel del udstyr, som kan lånes fra Informationen. Henri er hovedansvarlig, og prøver at sørge for at der er noget for alle.

Teenagere:

Uge 27

Nikolai Meyer Olesen – 28 12 03 20

Mads Stokholm – 31 22 06 61

 

Uge 28

Henrik Dideriksen – 30 25 44 38

 

Toiletrengøring:

Nattevagten gør evt. rent om natten.

Om dagen skal der være en ansvarlig der holder øje med om der mangler toiletpapir og evt. vaske gulv og kummer efter behov.

Herrerne skal se efter handicaptoilettet, herre- og familiebad. 

Damerne ser efter resten (også toiletvognen nede ved skoven).

 

 

Dame

Herre

 

Dame

Herre

Søn 4/7

Anne-Marie

Henrik

Lør 10/7

MaryJens Peter

Man 5/7

Inger Marie

Martin

Søn 11/7

 Emma

Jonas

Tirs 6/7

Flemming

Flemming 

Man 12/7

Susanne 

Henrik

Ons 7/7

Emma

Jonas

Tirs 13/7

Anne Marie

Knud

Tors 8/7

Junior

Teen

Ons 14/7

Mary

Jens Peter

Fre 9/7

Henri

Ellen