Lederguide 2023

Kære medarbejder ved Lystruphave 2023:

Velkommen som leder/medarbejder på Lystruphave Bibelcamping. Tak fordi du har sagt ja til at være med til at løse en opgave på Bibelcamping, sammen med det team, der står med lederansvar.

Vi er her for at udføre vidt forskellige, men alle nødvendige opgaver i forbindelse med årets bibelcamping. Som enkeltperson kan man let føle sig lille og magtesløs, – som en lille brik i et stort og uoverskueligt puslespil. Derfor må vi igen og igen minde hinanden om, at vi samtidig er her som en del af et team, hvor vi har mulighed for at trække på, støtte, hjælpe og opmuntre hinanden. Jeg vil opfordre til, at vi gør brug af denne mulighed.

Helt konkret er der en mulighed hver morgen kl. 8.45, hvor der er en kort ledersamling bagerst i det store mødetelt. Desuden er vi her under det løfte, at Jesus Kristus er med os alle dage med sin hjælp, vejledning og styrke hver dag.

Temaet for Lystruphave Bibelcamping 2023 er: Glemt af Jesus.

Lad det være et mål og vores bøn, at både camping gæsterne og vi gennem forkyndelsen, lovsangen, bønnen og fællesskabet med hinanden må blive klogere på hvad der ligger bag temaet “glemt af Jesus” og lade det give os et nyt syn, og gøre os lidt mer klog på hvem han er.

Ud over at løse den eller de konkrete opgaver, vi nu har, er et overordnet mål for os som ledere, at vi er med til at gøre det godt for alle campisterne – er med til at hver enkelt mærker, at det er godt, de er her på Lystruphave.

Det betyder i praksis, at vi som ledere skal være parat til at hjælpe, servicere og tilrettevise også på områder, der måske ikke lige er ens eget ansvarsområde. Så kan vi måske i det mindste henvise til en, som har med det bestemte område at gøre.

Som leder på Lystruphave får du gode muligheder for at lære nye mennesker at kende. Benyt dig af den mulighed. Det gøres bedst ved, at du er den, der tager initiativet og er parat til at give noget af dig selv til fællesskabet.

Vi er nu startet på Bibelcamping nr. 48. Det betyder, at vi gennem årene har fået skabt en masse gode traditioner. En tradition er kun god så længe den ikke kan byttes ud med noget bedre. Derfor er dine nye ideer altid velkomne.

På de følgende sider giver vi nogle informationer, som kan være med til at gøre dit ophold og dine opgaver her på pladsen lidt mere overskuelige og konkrete, det gælder hvad enten du er børne-, junior-, teenleder, spiller i band, gademissionær, praktisk medarbejder, eller du har helt andre opgaver.

Alle som får denne lederguide er allerede nu inviteret til evalueringsmøde omkring Lystruphave Bibelcamping 2021. Det foregår mandag den 21.08.22 kl.19.00 hos Anne Marie og Knud Kristensen, Enghavevej 42, Gludsted, 7361 Ejstrupholm, tlf. 26732854.

Vi håber at se alle, der har haft lederopgaver, men vil dog gerne bede om en til- eller framelding senest

d.20.08 til Anne Marie og Knud.

Vel mødt til spændende og udbytterige dage på Lystruphave Bibelcamping. Lad os personligt og i fællesskab omslutte Lystruphave Bibelcamping med forbøn og forvente store ting af Gud og vove store ting for Gud.

TAK for DIN indsats.

KH og Jesus være med dig. 

Formand Henrik Dideriksen

Ledermøder:

Der vil være ledermøder hver morgen kl. 8.45 i det store telt på nær søndag.

Ledermøderne er for alle der har et lederansvar. 

På ledermøderne vil der blive givet informationer, og vi vil aftale dagens forløb, så ikke flere aktiviteter kolliderer med hinanden.

Ledermøderne ledes i udgangspunktet af Henrik. Har du noget vigtigt der skal med på mødet, kan det være en god ide at Henrik får det at vide dagen før.

8.45 Dagens kerneord, går på skift mellem lederne.

8.50 Dagens opmuntring fra (overvej på forhånd en opmuntring, du vil dele)

 • Børnene
 • Juniorerne
 • Teenagerne
 • Det store telt
 • Fra pladsen
 • Praktisk
 • Andet

9.00 Dagens fokuspunkter

 • Skal der ske noget særligt i dag. Hvad skal på infotavlen. Kan også afleveres direkte til Harry plads nr.73.
 • Dagens (møde-)ledere – stikord til og fra…
 • Forkyndelse
 • Musik/lovsang/campingkor
 • Aktiviteter på pladsen
 • Fællesskabet
 • Andre ting

9.15 Stilhed og bøn

9.25 Tak for i dag

 

Ansvarsområder:

Formand/lejrchef:

Henrik Dideriksen 30 25 44 38

Kasserer:

Al økonomi ordnes med folkene i Informationen. Det er her du kan få dækket kørsel og de andre udgifter du har haft i forbindelse med campingen. Medbring kvittering/bon.

Bogsalg:

Harry Harregaard m.fl

Børn:

Holder til i Hytten

Børneledere uge 27

Karina Vig og Emma Skinhøj

Børneledere uge 28

Tove Lilleøre og Gitte Sørensen

Børnepasning:

Der vil igen  i år være noget til børnene under møderne i det store telt. Der vil være tegninger og farver som de kan sidde med.

El:

Kontakt en af plads folkene eller Informationen så får de styr på det.

Fisketure:

Der laves ture til den lokale Put & Take sø.

Indsamling i teltet:

Det besluttes på ledermøderne hvordan vi gør. De indsamlede penge afleveres i Informationen

Mobilepay 42773 mærket Gave

Information:

Du kan se på døren, hvornår der er åbent. Vi vil gerne at du kommer i åbningstiden. Har du brug for akut hjælp, så ring på 60 51 32 70

Uge 28: Flemming Bjerre – 61718001

Uge 29: Christian Bjerre – 30289853

Juniorer:

Holder til i Mødetelt 3

Uge 27

Linda Babaie og Tobias Rønne

Uge 28 

Linda Babaei og Tobias Rønne

 

Kaffebrygning i det store telt:

Ruth Brohus sammen med dem hun kaprer i løbet af dagen.

Kiosken:

Poul Krabbe

Husk at bestille det i skal bruge til aktiviteter i de forskellige grupper i god tid. Henter du noget i kiosken til en aktivitet, så husk at skrive det på sedlen.

Mobilepay 42773 mærket Kiosk

Medarbejdere:

Alle medarbejdere skal booke deres egen plads. Husk at skrive at du er medarbejder, så bor du nemlig gratis på pladsen. Det gælder også fællesspisning fredag.

Nattevagt:


Daniel Vig finder nattevagter

 

Mødeledelse:

Det er vigtigt at mødelederen lytter godt efter til ledermøderne, da der bliver nævnt ting, som skal siges til møderne. Prøv at variere mødeledelsen, så den ikke bliver ens hver dag. Mødelederen står for at taler og kor får kørselsbetaling o.l. (kørepenge udbetales fra Informationen eller gennem Ellen)

 

Lørdag.01:
kl.15.00.Ankomst på pladsen for deltagere. –   Kl. 21.00 Fælles kaffe i det store telt. ML: Henrik

Søndag.02: Gudstjeneste i omegnens kirker. 15.00: Fælles kaffe i det store telt. ML. Henri

19.30: Tale v/Jens Jensen, Norge.   (Talervogn nr.10)       Gratis kaffe. Eftermøde med band. ML: Henrik

 

Ma.d.03.Kl.10.00 Bibeltime v/Jens Jensen: Elisas Kald. 1.Kong.19.19-21.  ML HD (HD find pianist bibeltimer)

19.30: Tale v/ Jens Jensen.  Eftermøde i fortelte.                                                    ML: HD

 

Ti.d.04. Kl.10.00 Bibeltime v/Jens Jensen: En vandring med Gud. 2.Kong. 2.9                ML: HD                 13.00-16 På gaden i Silkeborg. ML: Henrik (Torvet 10, Fredens gade, Føtex)                                       19.30 Tale v/ Jens Jensen.   Eftermøde med band.         ML: Mathias S

 

On.d.05.Kl.10.00 Bibeltime v/Bent Kjær Andersen: Dåbens grundlag.   ML: Henrik

14-15.30 Hyggeligt familiemarked. ML: Dorte og Hanne

19.30 Tale v/ Bent Kjær Andersen.  Eftermøde.               ML: Henrik

 

To.d.06.Kl.10.00 Bibeltime v/ Bent Kjær Andersen: Dåbens gyldighed.         ML: Henrik

15.00-16.00 Seminar: De forfulgte kristne er en af nøglerne til at vi kan opfylde missionsbefalingen v/Palle, Dansk Europamission    ML: Henrik       

19.30 Tale v/ Bent Kjær Andersen       Eftermøde med band. ML: Anitta

 

Fr.d.07.Kl.10.00 Bibeltime v/Henrik Dideriksen: Fundament der fastholder. Salm.62,9-13.    ML: Henrik

14.30 Fælles kaffe.  (Teenleder Mads tager hjem)             

17.30 Fællesspisning for alle. ML: Henrik (40,-kr voksne)

19.00 Familiemøde v/Anne-Marie Najbjerg                      ML: Anitta Hove 

21.45 Film: Overcomer (Når livet tager en uventet drejning) (1 t 54 min) (Tilladt over 11 år) ML:Henrik D

Lø.d.08.Kl.10.00 Bib v/Sprint: Gud og de ugudelige                                                                               ML: Anitta

13.00 Cykeltur. ML: Lars og Ole

19.30 Lovsangsfest for alle aldre v/LHL band. (Mini)tale v/Sprint. (Band spiller som det sidste) Gratis kaffe. Eft.mø.+forbøn. ML: HD

 

Sø.d.09. Kl.10.00 Pilgrimsvandring v/Henrik D. (Start i store telt. 1½ time) ML: Henrik

15.00: Fælles kaffe.                                                   ML: Henrik

16.00: Gudstjeneste v/Sprint (Nadver vin og saft, 2 stationer)                  ML: Henri J

19.30 Tale v/ Sprint                               ML: Anitta

Eftersamvær: Hygge, spil og grill, medbring selv pølser. Ledes af Anitta

 

Ma.d.10. Kl.08.15 Leder rundstykker og kaffe m.m. v/Poul+Mary

Ma.d.10. Kl.10.00 Bibeltime v/ Sprint: Gud, mig og mig                                                      ML: Christian B

19.30 Tale v/ Sprint                                       Eftermøde i fortelte. ML: Anitta

 

Ti.d.11. Kl.10.00 Bibeltime v/ Sprint: Gud, mig og alle de andre.                                       ML: Christian B

15.00-16.00 Seminar: Ægteskabet – tips til det Gudsskabte, gode, besværlige, livslange projekt. v/Sprint. ML: HD               

19.30 Tale v/ Sprint                                       Eftermøde. ML: Christian B

 

On.d.12.Kl.10.00 Bibeltime v/Tonny Dall Sørensen: Genfødt til et helligt liv. 1. Pet.    ML: Anitta

19.30 Tale v/ Tonny Dall Sørensen                               Eftermøde. ML: Henrik

 

To.d.13. Kl.09.00. Fælles morgenmad. 10.00 Bibeltime v/Tonny Dall Sørensen: Genfødt til et evigt liv – 2. Pet.   ML: HD

11.00 Fælles nedtagning af teltet. Tak for din hjælp. ML: Henrik

Vi ses igen d. 06.-18. juli 2024.

 

Medarbejderer: 

 

Formand

Henrik Dideriksen

30 25 44 38

Børneleder

Karina Vig Tshisungu

26 75 13 88

Børneleder

Emma Skinhøj

 

Børneleder

Tove Lilleøre

22 16 84 86

Børneleder

Gitte Sørensen

 

Juniorleder

Linda Babaie

Tobias Rønne

29 44 27 46

21 94 41 78

Teenleder

Mathias Steengaard

 
   

Teenleder

Mads Stokholm

31 22 06 61

Kasserer

Ellen Jensen

25 60 17 96

Teltmedarbejder/bogsalg

Harry Harregaard

21 70 77 38

Nattevagt

Daniel Vig

 

Information

Flemming Bjerre

61 71 80 01

Information

Christian Bjerre

30 28 98 53

Information

Betty Mundbjerg

30 25 44 38

Praktisk medarbejder 

Knud Christensen  

42 96 38 40

Praktisk medarbejder

Anne-Marie Christensen.    

26 73 28 54

Praktisk medarbejder  

Jens Peter

23 60 37 65

Praktisk medarbejder

Mary Kristensen

23 60 37 65

 

 

 

Praktisk medarbejder

Aage Brohus

21 63 75 43

Kaffebrygning

Ruth Brohus

20 82 70 03

 

 

 

 

 

 

Samtalerum:

Aftenens mødeleder finder en, som regel har taleren ikke noget imod det, men husk at aftale det på forhånd.

Skrald:

Åge Brohus. 21 63 75 43 

Sport:

Arrangeres i fællesskab og i de enkelte grupper. Vi har en hel del udstyr, som kan lånes fra Informationen. 

Teenagere:

Holder til i Mødetelt 2

Uge 27

Mathias Steengaard

Mads Stokholm 

 

Uge 28

Henrik Dideriksen 

 

Toiletrengøring:

Nattevagten gør evt. rent om natten.

Om dagen skal der være en ansvarlig der holder øje med om der mangler toiletpapir og evt. vaske gulv og kummer efter behov.

Områderne er i år delt i toiletterne omkring Torvet og toiletterne ved skoven

 

Torvet

Skoven

 

Torvet

Skoven

Søn 4/7

Ruth Brohus

Åge Brohus

Lør 10/7

Ellen

Henri

Man 5/7

Inger Marie

Martin

Søn 11/7

Ruth Brohus

Åge Brohus

Tirs 6/7

Johanne Bjerre

Flemming Bjerre

Man 12/7

Emma Bjerre

Henrik

Ons 7/7

Bente Bitsch

Torben Bitsch

Tirs 13/7

Anne Marie

Knud

Tors 8/7

Junior

Teen

Ons 14/7

Mary

Jens Peter

Fre 9/7

Mary

Børn